نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکتریکی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای الکتریکی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک ۲ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک 2
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمال مهندسی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی برق به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی برق
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکتریکی ۱ رشته مهندسی برق به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای الکتریکی 1
 • رشته : مهندسی برق
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی ۲ و آزمایشگاه رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکتریکی ۱ رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای الکتریکی 1
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی رشته مهندسی راه آهن به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی راه آهن
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی شیمی به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های اطلاعات مدیریت
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مهندسی صنایع به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مهندسی صنایع
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی عمران به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی عمران
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس محاسبات عددی رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : محاسبات عددی
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاسیسات زیربنایی و ساختمانی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : تاسیسات زیربنایی و ساختمانی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای محاسبات عددی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای محاسبات عددی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان