نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی نهج البلاغه علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه اسلامی 1 علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی قرآن علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه رشته کشاورزی کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه

 • درس : رابطه آب و خاک و گیاه
 • رشته : کشاورزی کلیه گرایش ها
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بازرگانی بین المللی رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : بازرگانی بین المللی
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ (ورودی های ۹۴ و بعد آن) رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2 (ورودی های 94 و بعد آن)
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ (ورودی های ۹۴ و بعد آن) رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2 (ورودی های 94 و بعد آن)
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد کلان (ورودی های ۹۴ و بعد آن) رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد کلان (ورودی های 94 و بعد آن)
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکتریکی ۱ رشته مهندسی رباتیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای الکتریکی 1
 • رشته : مهندسی رباتیک
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان