نمونه سوالات پیام نور براساس رشته درس

دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان انگلیسی 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرح های صنعتی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی اقتصادی طرح های صنعتی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجارت الکترونیک 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی جهانگردی رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی جهانگردی
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی
 • رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته علوم اقتصادی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : علوم اقتصادی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فارسی علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فارسی علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدار منطقی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدار منطقی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت بازرگانی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت بازرگانی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدار منطقی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه اسلامی 1 علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه سیاسی امام خمینی علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF
 • تعداد فايل : 9
 • قيمت محصول : 1,000 تومان