لینک دفترچه راهنمای پذیرش دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور (نوبت هجدهم)

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از امشب
بیشتر بخوانید
0

تعداد ۴۵۸ مقاله به دبیر خانه نهمین همایش ملی ریاضی ارسال شده است

دبیر نهمین همایش ملی ریاضی خبر داد:
بیشتر بخوانید
0

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه به عنوان دستگاه برتردرحوزه امر به معرف و نهی از منکر معرفی شد

در آخرین ارزیابی استانداری کرمانشاه؛
بیشتر بخوانید
0

نشست شناخت مواد مخدر و آسیب های اجتماعی اعتیاد در دانشگاه پیام نور اراک برگزارشد

دردانشگاه پیام نور استان مرکزی ،
بیشتر بخوانید
0

مراسم عزاداری سید وسالار شهیدان دردانشگاه پیام نور استان مرکزی برگزارشد

باهمکاری پایگاه بسیج برگزارشد ،
بیشتر بخوانید
0

ایجاد سامانه راهنمای دانشجویان دردانشگاه پیام نورمرکزیزد

دردانشگاه پیام نورمرکزیزدراه اندازی شد ،
بیشتر بخوانید
0

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نورمرکز یزد

تشکیل انجمن گردشگری وجهانگردی ،
بیشتر بخوانید
0

نمایشگاه دائمی کامپیوتر در دانشگاه پیام نور مرکز یزد

دردانشگاه پیام نور یزد برگزارشد ،
بیشتر بخوانید
0