بیانیه دانشگاه پیام نور در پاسخ به اهانت های رییس جمهور آمریکا

.

بیشتر بخوانید
0

مسائل مختلف علمی و آموزشی گروه حقوق بررسی شد

در دیدار اعضای علمی گروه حقوق با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛
بیشتر بخوانید
0