دانشگاه پیام نور دانشگاه پیشرو در آموزش از دور است

رئیس پژوهشکده اموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور:
بیشتر بخوانید
0

هفته دولت یادآور خدمت خالصانه به مردم است

پیام رئیس دانشگاه پیام نور به مناسبت هفته دولت
بیشتر بخوانید
0

منابع درسی دانشگاه پیام نور بسیار غنی و مورد توجه همه دانشگاههاست

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور:
بیشتر بخوانید
0