شیوه برگزاری الکترونیکی امتحانات پیام نور به روزترین شیوه آموزشی در دنیاست

سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان:
بیشتر بخوانید
0

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه سرزده از حوزه امتحانات بازدید کرد

بازدید سرزده دکتر سعیدی پور از حوزه های امتحانات دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه؛
بیشتر بخوانید
0

مهندس قبادناصری مدیرعامل به همراه تنی چند از معاونین و مسئولین اداره بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان از دانشگاه پیام نور این شهرستان بازدید کرد.

بازدیدمدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان از دانشگاه پیام نور این شهرستان
بیشتر بخوانید
0

تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از اولویت های دانشگاه است

سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل در دیدار با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:
بیشتر بخوانید
0