کتاب تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل :یکجانبه گرایی ، چند جانبه گرایی ، مشروعیت و پیامدها از سوی دو تن از اساتید دانشگاه پیام نور شیراز منتشر شد

انتشار کتاب تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل در دانشگاه پیام نور استان فارس
بیشتر بخوانید
0

مهدی صدفی رزمی کار دانشجوی دانشگاه پیام نور سلماس در مسابقات جهانی هنرهای رزمی۲۰۱۶ باکوبه مقام قهرمانی رسید.

قهرمانی دانشجوی دانشگاه پیام نور سلماس در مسابقات جهانی باکو
بیشتر بخوانید
0

بیشترین اعزام کاروان عتبات دانشگاهیان به دانشگاه پیام نور اختصاص دارد

معاون فرهنگی اجتماعی دانشجویی دانشگاه پیام نور:
بیشتر بخوانید
0

تاریخ جدید امتحانات لغو شده روز سه شنبه اعلام شد

اطلاعیه شماره ۳
بیشتر بخوانید
0

اطلاعیه شماره ۲
بیشتر بخوانید
0