دکتر نجفی برزگز، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، از دانشگاه پیام نور استان گلستان بازدید کرد.

بازدید معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی از دانشگاه پیام نور استان گلستان
بیشتر بخوانید
0