دعوت از استادان و پژوهشگران جهت حضور فعال در یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران اسفندماه برگزار می شود؛
بیشتر بخوانید
0

سیستم «سهبا»، فناوری مناسبی برای برنامه ریزی آموزشی است

دکتر افسر روحی سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل:
بیشتر بخوانید
0