نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " تاریخ "

دانلود نمونه سوالات درس کلام اسلامی ۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : کلام اسلامی 2
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : روان شناسی اجتماعی
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی علم سیاست رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی علم سیاست
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی …جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سال سقوط بغداد رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی ...جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی…ایران تا انقراض حکومت قاجاریه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی...ایران تا انقراض حکومت قاجاریه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گاهشماری و تقویم رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : گاهشماری و تقویم
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی...ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عثمانی و خاورمیانه رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عثمانی و خاورمیانه
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان رشته تاریخ به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحولات سیاسی ... در دوره صفویان
 • رشته : تاریخ
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان