نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " تربیت معلم قرآن کریم "

دانلود نمونه سوالات درس عربی ۲ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : عربی 2
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علوم بلاغت رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : علوم بلاغت
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ایی با دفاع مقدس رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : ایی با دفاع مقدس
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کلام جدید رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : کلام جدید
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان ) رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : نایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان )
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهداشت و محیط زیست رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : بهداشت و محیط زیست
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ معاصر جهان اسلام رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ معاصر جهان اسلام
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی ) رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : ی با مکاتب (عقیدتی – سیاسی )
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نحو کاربردی ۲ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : نحو کاربردی 2
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ملل و نحل(شناسایی ادیان آسمانی و ادیان دیگر) رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : ملل و نحل(شناسایی ادیان آسمانی و ادیان دیگر)
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تعلیم و تربیت رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : فلسفه تعلیم و تربیت
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عربی ۱ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : عربی 1
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی 1
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودک و نوجوان رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی کودک و نوجوان
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیوه آموزش متوسطه رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : شیوه آموزش متوسطه
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول تعلیم و تربیت رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول تعلیم و تربیت
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و ترکیب آیات قرآن ۱ رشته تربیت معلم قرآن کریم به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و ترکیب آیات قرآن 1
 • رشته : تربیت معلم قرآن کریم
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

 • 1
 • 2