نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " روانشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهداشت روانی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : بهداشت روانی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم) رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم)
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی جنایی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی جنایی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارزشیابی شخصیت رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارزشیابی شخصیت
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن) رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی اجتماعی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفکر و زبان رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفکر و زبان
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شخصیت(نظریه ها و مفاهیم) رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی مرضی کودک رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی مرضی کودک
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون روانشناسی به زبان خارجه ۱ رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون روانشناسی به زبان خارجه 1
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی پویایی گروه رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی پویایی گروه
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۱ رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آسیب شناسی روانی 1
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : انگیزش و هیجان
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون روانشناس به زبان خارجه ۲ رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون روانشناس به زبان خارجه 2
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی مشاوره و راهنمایی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی مشاوره و راهنمایی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودکان استثنایی رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی کودکان استثنایی
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی ۲ رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آسیب شناسی روانی 2
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی مدیریت رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی مدیریت
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی هوش و سنجش آن رشته روانشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی هوش و سنجش آن
 • رشته : روانشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان