نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " امور تربیتی "

دانلود نمونه سوالات درس فن بیان و سخنوری رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : فن بیان و سخنوری
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای مشاهده رفتار رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای مشاهده رفتار
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدرسه و تربیت رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدرسه و تربیت
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی ۱ رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهداشت روانی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بهداشت روانی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدرسه و روابط انسانی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدرسه و روابط انسانی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مسائل نوجوانی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مسائل نوجوانی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در فعالیت های پرورشی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در فعالیت های پرورشی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ تعلیم و تربیت
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فعالیت های فوق برنامه در آموزش عمومی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : فعالیت های فوق برنامه در آموزش عمومی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیره تربیتی پیامبر و ائمه با تاکید بر دوره کودکی و نوجوانی رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیره تربیتی پیامبر و ائمه با تاکید بر دوره کودکی و نوجوانی
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نهاد خانواده در اسلام و ایران رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای اصلاح و تغییر رفتار
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش رشته امور تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و فلسفه آموزش و پرورش
 • رشته : امور تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

 • 1
 • 2