نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " عمومی "

دانلود نمونه سوالات درس ورزش ۱ – ورزش ویژه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : ورزش 1 - ورزش ویژه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی ویژه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی ویژه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی 2 علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی 2 علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه اسلامی 1
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : حفظ جزء 30 قرآن کریم علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی 1 علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با دفاع مقدس انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با دفاع مقدس انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فارسی علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فارسی علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : انقلاب اسلامی ایران علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه سیاسی امام خمینی علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی قرآن علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی نهج البلاغه علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان خارجه علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان خارجه علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : تربیت بدنی علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فارسی علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فارسی علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فارسی علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : فارسی علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ورزش ۱ علوم انسانی رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : ورزش 1 علوم انسانی
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ورزش ۱ علوم پایه رشته عمومی به همراه پاسخنامه

 • درس : ورزش 1 علوم پایه
 • رشته : عمومی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

 • 1
 • 2