نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم تربیتی "

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت آموزشی-مدیریت فرآیند آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت اسلامی – مبانی مددکاری اجتماعی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت اسلامی - مبانی مددکاری اجتماعی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه-مقدمات برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه-مقدمات برنامه ریزی آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار توصیفی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار توصیفی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱ رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با کامپیوتر-کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : نظارت و راهنمایی تعلیماتی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کار عملی در آموزشگاهها رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کار عملی در آموزشگاهها
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انسان شناسی در اسلام رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : انسان شناسی در اسلام
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهداشت عمومی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بهداشت عمومی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کار عملی در سازمانها
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس راهنمای تحصیلی و شغلی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : راهنمای تحصیلی و شغلی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی) رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی)
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای ارزشیابی آموزشی رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای ارزشیابی آموزشی
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی شخصیت رشته علوم تربیتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی شخصیت
 • رشته : علوم تربیتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان