نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم سیاسی "

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری(کلیات و ایران) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اداری(کلیات و ایران)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل خصوصی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی سیاسی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی سیاسی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نوسازی و دگرگونی سیاسی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل عمومی 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان های بین المللی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان های بین المللی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : انقلاب اسلامی ایران
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تاقرن بیستم ( ۱) از سقراط تا ماکیاول) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تاقرن بیستم ( 1) از سقراط تا ماکیاول)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست و حکومت در خاورمیانه رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست و حکومت در خاورمیانه
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون سیاسی به زبان خارجه 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تئوریهای انقلاب رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تئوریهای انقلاب
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست خارجی فدرت های بزرگ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست خارجی فدرت های بزرگ
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتش و سیاست رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتش و سیاست
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط بین الملل 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خلیج فارس و مسائل آن
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان