نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم سیاسی "

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی سیاسی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی سیاسی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نوسازی و دگرگونی سیاسی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل عمومی 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازمان های بین المللی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سازمان های بین المللی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : انقلاب اسلامی ایران
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تاقرن بیستم ( ۱) از سقراط تا ماکیاول) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تاقرن بیستم ( 1) از سقراط تا ماکیاول)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست و حکومت در خاورمیانه رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست و حکومت در خاورمیانه
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون سیاسی به زبان خارجه 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تئوریهای انقلاب رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تئوریهای انقلاب
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست خارجی فدرت های بزرگ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست خارجی فدرت های بزرگ
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتش و سیاست رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتش و سیاست
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۱ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط بین الملل 1
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خلیج فارس و مسائل آن
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ تحول دولت در اسلام
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل عمومی 2
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۲ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط بین الملل 2
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ( ۲)(از ماکیاول تا مارکس) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ( 2)(از ماکیاول تا مارکس)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان