نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم سیاسی "

دانلود نمونه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل عمومی 2
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۲ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط بین الملل 2
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ( ۲)(از ماکیاول تا مارکس) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ( 2)(از ماکیاول تا مارکس)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون سیاسی به زبان خارجی 2
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل اسلامی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل اسلامی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فن دیپلماسی و آداب کنسولی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام(مستند به متون اسلامی) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام(مستند به متون اسلامی)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست خارجی جمهوری اسلامی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری(کلیات و ایران) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اداری(کلیات و ایران)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بین الملل خصوصی
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
 • رشته : علوم سیاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان