نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم ارتباطات "

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ارتباط و توسعه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ارتباط و توسعه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ متون روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 متون روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارتباط با رسانه ها رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : ارتباط با رسانه ها
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار مقدماتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار مقدماتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس امار در علوم اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : امار در علوم اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه اطلاعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه اطلاعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روان شناسی اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط و سازمانهای بین المللی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط و سازمانهای بین المللی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ارتباطات انسانی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ارتباطات انسانی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کلیات حقوق رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : کلیات حقوق
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم سیاست رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم سیاست
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان