نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم ارتباطات "

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه اطلاعاتی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه اطلاعاتی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روان شناسی اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول روابط و سازمانهای بین المللی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول روابط و سازمانهای بین المللی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ارتباطات جمعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ارتباطات جمعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معنی شناسی در رسانه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : معنی شناسی در رسانه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد رایانه در علوم ارتباطات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آرشیو و اطلاع رسانی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایان نامه رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : پایان نامه
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم اجتماعی(نظری .عملی) رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم اجتماعی(نظری .عملی)
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنیک های روابط عمومی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک و صفحه ارایی در مطبوعات رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : گرافیک و صفحه ارایی در مطبوعات
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : روابط عمومی الکترونیکی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های جامعه شناسی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه های جامعه شناسی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های ارتباطات اجتماعی رشته علوم ارتباطات به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه های ارتباطات اجتماعی
 • رشته : علوم ارتباطات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان