نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم اجتماعی "

دانلود نمونه سوالات درس آمار در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : آمار در علوم اجتماعی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 9
  • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی ارتباط جمعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : جامعه شناسی ارتباط جمعی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 1
  • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : روانشناسی عمومی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 9
  • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کامپیوتر و اینترنت-کاربرد رایانه در علوم ارتباطات رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : آشنایی با کامپیوتر و اینترنت-کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 8
  • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 11
  • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فقرو نابرابری های اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : فقرو نابرابری های اجتماعی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 11
  • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : کار تحقیقی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 0
  • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی جامعه ای
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 0
  • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون توانمندسازی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : روش ها و فنون توانمندسازی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 11
  • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سرپرستی در خدمات اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : سرپرستی در خدمات اجتماعی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 3
  • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 0
  • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اعتیاد رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : اعتیاد
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 3
  • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : کارورزی مددکاری اجتماعی فردی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 0
  • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پویایی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : پویایی گروهی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 10
  • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی انحرافات رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : جامعه شناسی انحرافات
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 9
  • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 11
  • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی روستایی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : جامعه شناسی روستایی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 8
  • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مددکاری اجتماعی گروهی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : مددکاری اجتماعی گروهی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 4
  • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات مشاوره و راهنمایی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : مقدمات مشاوره و راهنمایی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 10
  • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی کودکی و نوجوانی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : روان شناسی کودکی و نوجوانی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 5
  • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی به همراه پاسخنامه

  • درس : کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
  • رشته : علوم اجتماعی
  • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
  • داراي فايل : 8
  • قيمت محصول : 1050 تومان