نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی غیر خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی غیر خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آنالیز ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و تحلیل الگوریتم ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ماتریسها و جبر خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ماتریسها و جبر خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه محاسبه رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه محاسبه
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معادلات دیفرانسیل
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کامپایلر رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : کامپایلر
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جمعیت شناسی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جمعیت شناسی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : پایگاه داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها و الگوریتم ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مباحثی در علوم کامپیوتر رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مباحثی در علوم کامپیوتر
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی اقتصاد رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی اقتصاد
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز عددی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آنالیز عددی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی احتمال رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی احتمال
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان