نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها و الگوریتمها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها و الگوریتمها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزار ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزار ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سیستمهای کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سیستمهای کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ترکیبیات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ترکیبیات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : گرافیک کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی منطق و نظریه مجموعه ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هوش مصنوعی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : هوش مصنوعی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سیستمهای عامل رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سیستمهای عامل
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی نرم افزار رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی نرم افزار
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی نظریه محاسبه رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی نظریه محاسبه
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریزپردازنده ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریزپردازنده 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی علوم ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی علوم ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جبر خطی عددی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : جبر خطی عددی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی پیشرفته رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه سازی پیشرفته
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی غیر خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی غیر خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آنالیز ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و تحلیل الگوریتم ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ماتریسها و جبر خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ماتریسها و جبر خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان