نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزار های ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزار های ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه محاسبات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه محاسبات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : پایگاه داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمال ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمال 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کامپایلر ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : کامپایلر 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریزپردازنده ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریزپردازنده 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول کامپیوتر ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول کامپیوتر 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سیستمهای عامل رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سیستمهای عامل
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هوش مصنوعی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : هوش مصنوعی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس منطق رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : منطق
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول کامپیوتر ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول کامپیوتر 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبیه سازی کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : شبیه سازی کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات گسسته
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان