نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مستند سازی نرم افزار رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مستند سازی نرم افزار
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق و گزارش نویسی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق و گزارش نویسی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک پایه الکتریسیته رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک پایه الکتریسیته
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی غیر خطی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی غیر خطی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها و الگوریتمها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها و الگوریتمها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزار ریاضی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزار ریاضی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز عددی ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آنالیز عددی 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز عددی ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آنالیز عددی 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه اتوماتها و زبانها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه اتوماتها و زبانها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی هندسی کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی هندسی کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جبر خطی عددی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : جبر خطی عددی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمال ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و احتمال 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت پروژه های نرم افزاری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت پروژه های نرم افزاری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان