نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " علوم کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی پایگاه داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی نرم افزار مهندسی نرم افزار ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی نرم افزار مهندسی نرم افزار 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی الگوریتم ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : شبکه های کامپیوتری
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مستند سازی نرم افزار رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مستند سازی نرم افزار
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی فناوری اطلاعات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق و گزارش نویسی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق و گزارش نویسی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه پایگاه داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه پایگاه داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نظریه گراف و کاربردهای آن رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : نظریه گراف و کاربردهای آن
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های شی گرا رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های شی گرا
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدارهای منطقی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه کامپیوتر رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه کامپیوتر
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک ۲ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک 2
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۱ رشته علوم کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 1
 • رشته : علوم کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان