نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " نقاشی "

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح دو ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی سطح دو 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی پایه ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی پایه 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح دو ۳ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی سطح دو 3
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح سه ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سطح سه 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح سه ۳ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سطح سه 3
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح سه رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی سطح سه
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح عملی جامع نقاشی عمومی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح عملی جامع نقاشی عمومی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح و رساله نهایی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و رساله نهایی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرمت آثار نقاشی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : مرمت آثار نقاشی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عمومی نقاشی ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عمومی نقاشی 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت هنر اسلامی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت هنر اسلامی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح دو ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سطح دو 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح یک ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی سطح یک 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی دیواری سطح یک ۲ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عمومی نقاشی ۳ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عمومی نقاشی 3
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی سطح دو ۳ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی سطح دو 3
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عمومی نقاشی ۴ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عمومی نقاشی 4
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی سطح دو ۱ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی سطح دو 1
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی پایه ۱ رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی پایه 1
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی رشته نقاشی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی
 • رشته : نقاشی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

 • 1
 • 2