نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی پلیمر "

دانلود نمونه سوالات درس دوباره تولید رنگ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : دوباره تولید رنگ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز الکتروشیمی و مهندسی خوردگی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز الکتروشیمی و مهندسی خوردگی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه مهندسی رزین های صنعتی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه مهندسی رزین های صنعتی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز شیمی وتکنولوژی مواد رنگرزی پروتئینی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز شیمی وتکنولوژی مواد رنگرزی پروتئینی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تکنولوژی تولید پینت رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تکنولوژی تولید پینت
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارآموزی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : کارآموزی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل فرآیند در صنایع رنگ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل فرآیند در صنایع رنگ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شناسایی و آنالیز دستگاهی رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : شناسایی و آنالیز دستگاهی
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ماشین آلات تولید روکش های سطح رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : ماشین آلات تولید روکش های سطح
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز کنترل رنگ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز کنترل رنگ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی الیاف سلولزی ۲ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی الیاف سلولزی 2
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز تولید روکش های سطح رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز تولید روکش های سطح
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی پودر رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی پودر
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرهای مورد رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرهای مورد
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز کنترل کیفیت روکش های سطح رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز کنترل کیفیت روکش های سطح
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل رنگ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل رنگ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آز شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی الیاف مصنوعی ۳ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : آز شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی الیاف مصنوعی 3
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس عملیات واحد رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : عملیات واحد
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی جوهرهای چاپ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی جوهرهای چاپ
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی ۲ رشته مهندسی پلیمر به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی 2
 • رشته : مهندسی پلیمر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان