نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی پزشکی "

دانلود نمونه سوالات درس وسایل یکبار مصرف پزشکی ( طراحی ،ساخت،کنترل کیفیت ) رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : وسایل یکبار مصرف پزشکی ( طراحی ،ساخت،کنترل کیفیت )
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی آلی و آزمایشگاه رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی آلی و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاروزی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاروزی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل سیستمهای خطی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل سیستمهای خطی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک بیو متریال رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک بیو متریال
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نگرش سیستمی و مهندسی سیستم رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : نگرش سیستمی و مهندسی سیستم
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رباتیک رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : رباتیک
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مباحث ویژه ۱ رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : مباحث ویژه 1
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول فیزیوتراپی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول فیزیوتراپی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی ۱ رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی 1
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پدیده های نفوذ ، انتقال جرم و انتقال حرارت رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : پدیده های نفوذ ، انتقال جرم و انتقال حرارت
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دینامیک ماشین رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : دینامیک ماشین
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی عمومی ۲ و آزمایشگاه رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی عمومی 2 و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی مهندسی پزشکی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی مهندسی پزشکی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خواص مواد مهندسی رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : خواص مواد مهندسی
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروتزهای بیومتریال رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروتزهای بیومتریال
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تولید به کمک کامپیوتر رشته مهندسی پزشکی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
 • رشته : مهندسی پزشکی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان