نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی مدیریت اجرایی "

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای کنترل خطی – کنترل اتوماتیک رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خواص مواد مهندسی – علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : خواص مواد مهندسی - علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزایی ۲ پروژه رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزایی 2 پروژه
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس الکترونیک صنعتی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : الکترونیک صنعتی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی سیستم های قدرت ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی سیستم های قدرت 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سیستمهای مخابراتی – مخابرات ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سیستمهای مخابراتی - مخابرات 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اندازه گیری الکتریکی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اندازه گیری الکتریکی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق در عملیات 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق در عملیات 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس الکترونیک ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : الکترونیک 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مکانیکی خاک و پی و آزمایشگاه – مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مکانیکی خاک و پی و آزمایشگاه - مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد مدیریت رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد مدیریت
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتر
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سیستمهای عامل رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سیستمهای عامل
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدار منطقی رشته مهندسی مدیریت اجرایی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدار منطقی
 • رشته : مهندسی مدیریت اجرایی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان