نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی مکانیک "

دانلود نمونه سوالات درس رباتیک و آزمایشگاه رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : رباتیک و آزمایشگاه
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی مکانیزم ها رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی مکانیزم ها
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر سیالات محاسباتی رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر سیالات محاسباتی
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انتقال حرارت ۲ رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : انتقال حرارت 2
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس دینامیک گازها رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : دینامیک گازها
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس توربوماشینها رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : توربوماشینها
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی مبدلهای حرارتی رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی مبدلهای حرارتی
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای تهویه مطبوع ۱ رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای انتقال آب رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای انتقال آب
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه انتقال حرارت رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه انتقال حرارت
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای)
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سوخت و احتراق رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : سوخت و احتراق
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستم های تبرید و سردخانه
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ماشینهای کنترل عددی رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : ماشینهای کنترل عددی
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشهای غیر مخرب NDT رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشهای غیر مخرب NDT
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه مکانیک سیالات رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مواد مرکب رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مواد مرکب
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل اتوماتیک رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل اتوماتیک
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر اجزاء محدود رشته مهندسی مکانیک به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر اجزاء محدود
 • رشته : مهندسی مکانیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان