نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی خودرو "

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اندازه گیری و کنترل رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستمهای تهویه و گرمایش خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستمهای تهویه و گرمایش خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی اجزاء خودرو به کمک کامپیوتر رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی اجزاء خودرو به کمک کامپیوتر
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های شاسی و بدنه خودرو و کارگاه رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های شاسی و بدنه خودرو و کارگاه
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مهندسی طراحی خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مهندسی طراحی خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ماشین ابزار رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ماشین ابزار
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی مکانیزمها رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی مکانیزمها
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولیک و نیوماتیک رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولیک و نیوماتیک
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس موتورهای پیستونی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : موتورهای پیستونی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش های طراحی مهندسی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : روش های طراحی مهندسی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس موتورهای دیزل رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : موتورهای دیزل
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روشهای المان محدود رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : روشهای المان محدود
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد انرژیهای نو در خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد انرژیهای نو در خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های سوخت رسانی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستم های سوخت رسانی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سوخت و احتراق رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سوخت و احتراق
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ریخته گری و قالب سازی رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه ریخته گری و قالب سازی
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی دینامیک خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی دینامیک خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس انتقال حرارت رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : انتقال حرارت
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای انتقال قدرت و کارگاه رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای انتقال قدرت و کارگاه
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آیرودینامیک خودرو رشته مهندسی خودرو به همراه پاسخنامه

 • درس : آیرودینامیک خودرو
 • رشته : مهندسی خودرو
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان