نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مهندسی کامپیوتر "

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۱ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 1
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 2
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ساختمان داده ها
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتر
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری کامپیوتر
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی مدیریت و فناوری اطلاعات
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتمها-طراحی و تحلیل الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی الگوریتمها-طراحی و تحلیل الگوریتم ها
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی نرم افزار مهندسی نرم افزار ۱ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول طراحی نرم افزار مهندسی نرم افزار 1
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۱ رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک پایه 1
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ارائه مطالب علمی و فنی-روش تحقیق و گزارش نویسی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : ارائه مطالب علمی و فنی-روش تحقیق و گزارش نویسی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی نظریه محاسبه-نظریه اتوماتها و زبانها-نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی نظریه محاسبه-نظریه اتوماتها و زبانها-نظریه زبان ها و ماشین ها
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مدار منطقی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی مدارهای واسط رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی مدارهای واسط
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی فناوری اطلاعات
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معماری سیستمهای کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : معماری سیستمهای کامپیوتری
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی خودکار مدارهای دیجیتال رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کار آموزی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : کار آموزی
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه شبکه رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه شبکه
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سیستم های VLSI رشته مهندسی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سیستم های VLSI
 • رشته : مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان