نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مدیریت صنعتی "

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ و ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 و 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کنترل پروژه رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کنترل پروژه
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارسنجی و روش سنجی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارسنجی و روش سنجی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول بازاریابی – بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول بازاریابی - بازاریابی و مدیریت بازار
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع – توزیع و انبارداری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع - توزیع و انبارداری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرح های صنعتی رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی اقتصادی طرح های صنعتی
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1800 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابداری صنعتی 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱-زبان تخصصی ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1-زبان تخصصی 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 1
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 1
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد توسعه
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت صنعتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان