نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مدیریت پروژه "

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی مدیریت پروژه رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در مهندسی مدیریت پروژه
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل سازه ۲ رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : تحلیل سازه 2
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مهندسی زلزله رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مهندسی زلزله
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی سازه های بنایی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی سازه های بنایی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول زیست محیطی در ساخت و ساز رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول زیست محیطی در ساخت و ساز
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اجرای سالن های صنعتی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اجرای سالن های صنعتی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اجرای پل رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اجرای پل
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه خوانی مهندسی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه خوانی مهندسی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای خرید انبارداری و توزیع رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای خرید انبارداری و توزیع
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی عوامل انسانی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : مهندسی عوامل انسانی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفیت آماری رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفیت آماری
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کیفیت و بهره وری رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کیفیت و بهره وری
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اجرای راهسازی و روسازی رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اجرای راهسازی و روسازی
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری و عملیات رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری و عملیات
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اجرای سازههای آبی و تونلها رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اجرای سازههای آبی و تونلها
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول رسیدگی به پیمان و حل اختلافات رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول رسیدگی به پیمان و حل اختلافات
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نرم افزارهای متره و برآورد رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : نرم افزارهای متره و برآورد
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ترمیم و تقویت سازه ها رشته مدیریت پروژه به همراه پاسخنامه

 • درس : ترمیم و تقویت سازه ها
 • رشته : مدیریت پروژه
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 600 تومان