نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مدیریت جهانگردی "

دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان انگلیسی تخصصی 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان دوم ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان دوم 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فن راهنمایی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : فن راهنمایی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی مدیریت جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی مدیریت جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس امور مسافرت و صدور بلیط رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : امور مسافرت و صدور بلیط
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه خوانی و آَشنایی با نقشه رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه خوانی و آَشنایی با نقشه
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مردم شناسی جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی مردم شناسی جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با موزه های جهانگردی – آشنایی با موزه های ایران رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با موزه های جهانگردی - آشنایی با موزه های ایران
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ عامه رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ عامه
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان انگلیسی 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران – تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت رفتار سازمانی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۱ – اقتصاد خرد ۱ رشته مدیریت جهانگردی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 1
 • رشته : مدیریت جهانگردی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 750 تومان