نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " مدیریت دولتی "

دانلود نمونه سوالات درس تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت بهره وری نیروی انسانی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت بهره وری نیروی انسانی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت اسلامی – مبانی مددکاری اجتماعی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول مدیریت اسلامی - مبانی مددکاری اجتماعی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ و ۳ – زبان تخصصی مدیریت صنعتی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2 و 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد توسعه
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ و ۲ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1 و 2
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی سازمان ها رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : جامعه شناسی سازمان ها
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت منابع انسانی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق اساسی
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳ – زبان تخصصی ۴ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه تحلیل و طراحی سیستم
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد توسعه
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته مدیریت دولتی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
 • رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان