نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) "

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت آرشیو رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت آرشیو
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ علوم رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ علوم
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مجموعه سازی – فراهم آوری و توسعه مجموعه رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مجموعه سازی - فراهم آوری و توسعه مجموعه
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرجع شناسی اختصاصی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مرجع شناسی اختصاصی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت آرشیو رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت آرشیو
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مرجع شناسی عمومی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مرجع شناسی عمومی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سازماندهی مواد ۱(فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی) رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : سازماندهی مواد 1(فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی)
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی نرم افزار و سیستم عامل رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی نرم افزار و سیستم عامل
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با مدیریت دانش رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با مدیریت دانش
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی اجتماعی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مجموعه سازی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت مجموعه سازی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی ارتباط شناسی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی ارتباط شناسی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس واژه پردازی(فارسی و لاتین) رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : واژه پردازی(فارسی و لاتین)
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس صنعت چاپ و نشر رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : صنعت چاپ و نشر
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی اخلاق حرفه ای رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی اخلاق حرفه ای
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آرشیو رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی آرشیو
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای رشته کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی ) به همراه پاسخنامه

 • درس : اخلاق حرفه ای
 • رشته : کتابداری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان