نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " هنر اسلامی "

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ هنرهای اسلامی ۱ – هنر در تمدن اسلامی ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ هنرهای اسلامی 1 - هنر در تمدن اسلامی 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در تمدن اسلامی ۲ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در تمدن اسلامی 2
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تراش روی شیشه ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تراش روی شیشه 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی و سایر تزئینات شیشه ۲ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی و سایر تزئینات شیشه 2
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تراش روی شیشه ۲ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تراش روی شیشه 2
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه طراحی و ساخت کوره شیشه رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه طراحی و ساخت کوره شیشه
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی شیشه رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی شیشه
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ شیشه رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ شیشه
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولیه شیشه رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولیه شیشه
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه شیشه گری ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه شیشه گری 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه شیشه گری ۲ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه شیشه گری 2
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نقاشی و سایر تزئینات شیشه ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه نقاشی و سایر تزئینات شیشه 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی نگارگری رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی نگارگری
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت هنر اسلامی رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت هنر اسلامی
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارورزی رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارورزی
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه گل ومرغ سازی ۲ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه گل ومرغ سازی 2
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱ رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 1
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران رشته هنر اسلامی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران
 • رشته : هنر اسلامی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان