نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " حسابداری "

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول سازمان و مدیریت
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 13
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جامعه شناسی
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در مدیریت
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مالیه عمومی رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : مالیه عمومی
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد ۱ – اقتصاد خرد ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی-حقوق تجارت ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : حقوق بازرگانی-حقوق تجارت 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز بانکداری رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : پول و ارز بانکداری
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی عمومی
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : مدیریت تولید
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری میانه ۲ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابداری میانه 2
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابرسی ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابرسی 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 2
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۲ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 2
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : حسابداری صنعتی 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی 1
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۳ رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول حسابداری 3
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم بودجه رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی-مبانی تنظیم بودجه
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد مدیریت رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : اقتصاد مدیریت
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته حسابداری به همراه پاسخنامه

 • درس : رایانه پیشرفته-کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • رشته : حسابداری
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان