نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " فیزیک "

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد نقشه برداری در شهرسازی – نقشه برداری رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد نقشه برداری در شهرسازی - نقشه برداری
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : معادلات دیفرانسیل
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 12
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی فیزیک ۳ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضی فیزیک 3
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اپتیک کاربردی رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : اپتیک کاربردی
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اسپکتروسکوپی رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : اسپکتروسکوپی
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربردهای لیزر رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربردهای لیزر
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک هسته ای ۲ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک هسته ای 2
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شتابدهنده های ذرات رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : شتابدهنده های ذرات
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک راکتور ۱ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک راکتور 1
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد کامپیوتر در فیزیک
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی هسته ای رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی هسته ای
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک لایه های نازک رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک لایه های نازک
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشکارسازهاوسیستمهای اندازه گیری هسته ای رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آشکارسازهاوسیستمهای اندازه گیری هسته ای
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک قطعات نیمه رسانا 1
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : حفاظت در برابر پرتوها
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ابررسانایی و کاربرد آن رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : ابررسانایی و کاربرد آن
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک هسته ای ۱ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس بلورشناسی رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : بلورشناسی
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آزمایشگاه فیزیک هسته ای ۱ رشته فیزیک به همراه پاسخنامه

 • درس : آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1
 • رشته : فیزیک
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان