نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " الهیات "

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر قرآن ۲ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر قرآن 2
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ قرآن ۱ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ قرآن 1
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت متعالیه ۲ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت متعالیه 2
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی ۲ – تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر موضوعی 2 - تفسیر موضوعی قرآن کریم 1
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی فهم و نقد الحدیث رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی فهم و نقد الحدیث
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فقه تطبیقی رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : فقه تطبیقی
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مباحث اصول ۳ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : مباحث اصول 3
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ صفویه رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ صفویه
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فقه ۴ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : فقه 4
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فقه ۵ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : فقه 5
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه ۴ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول فقه 4
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱ – تفسیر قرآن کریم ۲ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علوم بلاغی رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : علوم بلاغی
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس حکمت متعالیه ۱ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : حکمت متعالیه 1
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس درایه الحدیث رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : درایه الحدیث
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۱ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ صفویه رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ صفویه
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ علوم در اسلام ۳ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ علوم در اسلام 3
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ عثمانیان رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخ عثمانیان
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس وضع کنونی جهان اسلام ۲ رشته الهیات به همراه پاسخنامه

 • درس : وضع کنونی جهان اسلام 2
 • رشته : الهیات
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان