نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آموزش دینی عربی "

دانلود نمونه سوالات درس اخلاق در سیره معصومین(ع) رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : اخلاق در سیره معصومین(ع)
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبادی فقه و اصول رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبادی فقه و اصول
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی درسی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی برنامه ریزی درسی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه اسلامی ۳ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : فلسفه اسلامی 3
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون عربی ۴ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون عربی 4
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1650 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کلیات عرفان اسلامی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : کلیات عرفان اسلامی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با ادیان الهی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با ادیان الهی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علوم بلاغی ۱ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : علوم بلاغی 1
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبادی فقه و اصول رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبادی فقه و اصول
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کلام جدید رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : کلام جدید
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره راهنمایی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره راهنمایی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق در علوم تربیتی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : روش تحقیق در علوم تربیتی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس معارف اسلامی در ادب فارسی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : معارف اسلامی در ادب فارسی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس علوم بلاغی ۲ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : علوم بلاغی 2
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : روانشناسی تربیتی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس منطق ۲ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : منطق 2
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس متون عربی ۳ رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : متون عربی 3
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه

 • درس : سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
 • رشته : آموزش دینی عربی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1350 تومان

 • 1
 • 2