نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " عکاسی "

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی عکاسی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی عکاسی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۴ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 4
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فنون عرضه و نمایش عکس رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون عرضه و نمایش عکس
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۵ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 5
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فنون بازسازی عکس رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون بازسازی عکس
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تصویر متحرک ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تصویر متحرک 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۶ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 6
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با فیلم برداری رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با فیلم برداری
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس طرح و رساله نهایی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و رساله نهایی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنر در تاریخ ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنر در تاریخ 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی پایه ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی پایه 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس شیمی عمومی و عکاسی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : شیمی عمومی و عکاسی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در تمدن اسلامی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در تمدن اسلامی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنر در تاریخ ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنر در تاریخ 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی رنگی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی رنگی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تاریخچه عکاسی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تاریخچه عکاسی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نورپردازی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نورپردازی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

 • 1
 • 2