نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " عکاسی "

دانلود نمونه سوالات درس طرح و رساله نهایی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : طرح و رساله نهایی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی عکاسی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی عکاسی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۴ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 4
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فنون عرضه و نمایش عکس رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون عرضه و نمایش عکس
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس خوشنویسی و طراحی حروف ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : خوشنویسی و طراحی حروف 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۵ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 5
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فنون بازسازی عکس رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فنون بازسازی عکس
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تصویر متحرک ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تصویر متحرک 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۶ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 6
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با فیلم برداری رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با فیلم برداری
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه تخصصی عکاسی ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه تخصصی عکاسی 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی ۳ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی 3
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هنر در تمدن اسلامی ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هنر در تمدن اسلامی 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با هنر در تاریخ ۱ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با هنر در تاریخ 1
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی هنرهای تجسمی 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 2
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه عکاسی پایه ۲ رشته عکاسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کارگاه عکاسی پایه 2
 • رشته : عکاسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

 • 1
 • 2