جشن دانش آموختگی تعداد ۳۰۰ نفر از دانشجوی دانشگاه پیام نورمرکز دهدشت برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اولین جشن فارغ التحصیلی تعداد ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد دهدشت در فرهنگسرای ارشاد کهگیلویه برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ