کارگاه بنیان های نظری آموزش ، تدریس و ارزشیابی

.

کارگاه بنیان های نظری آموزش ، تدریس و ارزشیابی در دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این کارگاه با حضور اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر تشکیل و اساتید حاضر در جلسه ضمن ارائه نقطه نظرات و انتقال متقابل تجربیات و راه حل ها، در خصوص راهکارهای پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشجویان، سوق دادن مطالب کلاسی به سمت کارآفرینی، تاکید بر تعریف عناوین تحقیقات و پایان نامه ها با توجه به مسائل مبتلا به جامعه، روشهای توسعه دانشگاه و جذب دانش آموزان نخبه به سمت دانشگاه پیام نور و…. بحث و تبادل نظر گردید.
گفتنی است این جلسه با استقبال خوب اعضای هیات علمی مرکز فوق همراه بود .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ