نشریه علمی ،فرهنگی ،پژوهشی با عنوان سرزمین در دانشگاه پیام نور منتشر شد

.

شماره اول گاهنامه علمی، فرهنگی و پژوهشی سرزمین توسط انجمن علمی جغرافیای دانشگاه پیام نور – مرکز مریوان منتشرشد و در اختیار دانشجویان و محققین قرار گرفت.

در این نشریه تخصصی مطالب متنوع و پرباری در زمینه های جغرافیا، برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار، فرهنگ شهرنشینی، معرفی تالیفات جدید در این حوزه، مقالات اساتید و دانشجویان رشته جغرافیا و… به چشم می خورد.

سردبیر نشریه سرزمین هادی عباسی نیا می باشد و در انتشار آن امور فرهنگی، اساتید، صاحبنظران و جمعی از دانشجویان دانشگاه همکاری نموده اند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ