رویکرد آموزش ترکیبی را گزینه مطلوب نظام آموزشی دانشگاه پیام نور معرفی کرد.

.

رییس پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه پیام نور در نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی دانشگاه که با شرکت روسای دانشکده ها و مدیران کل ستادی و تنی چند از استادان برجسته دانشگاه برگزار شد،
با اشاره به توانمندیهای بیش از ۲۵۰ استاد تمام و دانشیار و حضور ۱۲۰۰ استادیار در رشته های مختلف که تجربیات گرانبهایی در زمینه آموزش چهره به چهره و حضوری در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دارند و از سویی وجود فضاهای آموزشی اعم از هزاران کلاس و آزمایشگاه و لابراتوار تکیه صرف به آموزشهای الکترونیکی را اندیشه ای غیر منطقی دانست و رویکرد آموزش ترکیبی را بهترین گزینه برای نظام آموزشی دانشگاه اعلام کرد. ایشان رویکرد یادگیری ترکیبی را هماهنگ با فلسفه وجودی دانشگاههای باز و استفاده همزمان از امکانات آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری معرفی کرد.دکتر زندی افزود بزودی شاکله علمی و آیین نامه ای نظام آموزش ترکیبی از سوی پژوهشکده آموزش از دور تدوین و جهت طرح در شورای دانشگاه تقدیم ریاست  دانشگاه خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ