کمپ کارآفرینی و ایده پردازی در دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد برگزار شد.

.

دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در راستای افزایش مهارت های خاص و کار آفرینی دانشجویان دوره های مهارتی آموزش کارآفرینی با عنوان" کمپ کارآفرینی و ایده پردازی" را با همکاری پارک علم فناوری و بنیاد نخبگان استان لرستان در دانشکده تحصیلات تکمیلی این دانشگاه برگزار کرد.
این کارگاه با حضور ۵۰ نفر از دانشجویان فنی و مهندسی و علوم پایه برگزار شد و در پایان شرکت کنندگان با ارائه ۳۳ ایده به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۰ ایده ، بعنوان ایده برتر انتخاب شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ