گفتمان دانشجویی با موضوع حجاب، آزادی یا اجبار در اسلام با حضور ریاست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، اساتید و جمعی از دانشجویان این مرکز برگزار شد.

.

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در این گفتمان گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قوانین، هنجارها و ارزش ها براساس ساختار اسلامی و مذهبی تعیین می شود

دکتر یعقوب احمدی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در قالب وحی و آیه های که به ایشان نازل می شد، ساختارها و قوانین جامعه اسلامی را تعیین کردند که حجاب هم به عنوان یکی از این مسائل می باشد

وی اظهار داشت: دین مبین اسلام حجاب را مختص زنان نمیداند، بلکه مردان هم از این قاعده مستثنی نبوده و موظف به رعایت اصول اخلاقی هستند.

سپس دکترفرهاد یوسفی پور عضو هیئت علمی دانشگاه هم در این گفتمان اظهار داشت: حجاب یک پوشش فطری و ذاتی بوده و خلقت انسان به گونه ای است که ذاتا تمایل به حفظ آن دارد.

وی بیان کرد: حجاب در آیات متعدد قرآن بسیار توصیه شده است و از همین رو حجاب برای زن و مرد واجب شده و حفظ حجاب کامل خصوصا در نماز برای زنان بسیار مورد تاکید است.

وی افزود: هدف اسلام، پاک بودن خانواده هاست، یکی از دستورات خداوند هم برای حفظ و ارتقا جایگاه این بنیان حفظ حجاب و مسائل اخلاقی است.

دکتر یوسفی پور در خاتمه اذعان داشت: دین در نزد خداوند اسلام است و مسلمانان باید از نظر داشتن اخلاق حسنه الگو برای سایر افراد و جوامع باشند.

این گفتمان با تحلیل، پرسش و پاسخ حاضرین ادامه یافت.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ