هر امتحان در دانشگاه پیام نور به اندازه یک کنکور سراسری است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر محسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان در نشست با روسای مراکز و واحدها با بیان اینکه هر امتحان در دانشگاه پیام نور به اندازه یک کنکور سراسری است، حضور روسای مراکز و واحدها را در ایام امتحانات در مراکز ضروری دانست.
دکتر دیانت با اشاره به اینکه فصل امتحانات متقارن با ایام ماه مبارک رمضان می باشد،افزود: با توجه گرمای شدید در هرمزگان یک فضای مناسب جهت استراحت و مطالعه دانشجویان مد نظر قرار دهید.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان امتحانات را حاصل زحمات یک ترم تحصیلی دانشگاه دانست و اظهار داشت:سلامتی و برگزاری آزمون برای دانشگاه امری حیات است.
گفتنی است جلسه ی برگزاری امتحانات با حضور دکتر محسن دیانت سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان،دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی عضو هیأت علمی دانشگاه، خانم دکتر قربانی معاون استان، خانم دکتر آرمان مدیر پژوهش استان و عبدالله کمالی مدیر آموزش، مهندس میری مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و اکثر روسای مراکز و واحدها برگزار شد. که در این نشست روسا نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند و پاسخ خود را از سرپرست دانشگاه دریافت کردند و مقرر شد مسائل و مشکلات مراکز نیز برطرف گردد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ